+8613684940952 کوین
+8617370025851 مایک
新建项目 (4)

AJAX

پس از فرار با عنوان Eredivisie آخرین

فصل، آژاکس با پوشیدن لباس از تاج و تخت خود دفاع خواهد کرد

پیراهن خانگی که ویژگی یکپارچهسازی با سیستمعامل را به نمایش می گذارد.بعد از

چنین فصل غیر واقعی، این لوگوی باشگاه تاریخی خواهد بود

به پیراهن خانگی برگردم، در حالی که یک بار است

ادای احترام به هواداران، و این ادای احترامی است که رفته است

خیلی خوب با وفاداران آژاکس.

 

آژاکس